top of page

Bejbi buć

Bebi buć program namenjen  je deci od trećeg meseca do druge godine. Cilj ovog programa je da dete kroz igru sa svojim roditeljima stekne samopouzdanje u vodenoj sredini, da se oslobodi straha od vode i da naprave prve plivačke „zaveslaje“.  U navedenom uzrastu , ronjenje predstavlja i dalje prisutan refleks koji treba iskoristiti kako bi se dete brže i lakše adaptiralo na sam boravak u vodi. Termoregulacioni sistem se kod dece i odrasli osoba razlikuje s toga uslovi bazena su jako bitni. Izjednačena temperatura vode i vazduha kao i slana vodu su samo jedni od uslova koji omogućavaju uspešno sprovođenje programa Bejbi buć!

bottom of page